Rotfylling

Hva er rotfylling?

Dersom man ønsker å bevare en infisert tann, må den rotfylles. Tannen består av krone og rot. Kronen er den delen av tannen som befinner seg over tannkjøttet. Roten sitter i kjevebenet og fester kronen til kjeven. Gjennom roten går det en eller flere kanaler med blodtilførsel og nerveutløpere som ender i et kammer i kronen som kalles pulpa. Rotfylling må til dersom man har hull i tannen som har gått helt inn til roten (og den har blitt infisert).

Det finnes flere årsaker til at rotkanalen blir infisert. En av de er et kariesangrep (hull i tannen). Det vil si at syreproduserende bakterier får feste i tannen og gradvis sprer seg mot pulpa.

Symptomer på at du trenger rotfylling

Dersom disse bakteriene kommer inn i pulpa vil disse kunne formere seg og spre seg ned gjennom rotkanalen og til slutt ut under rotspissen. I den tidlige fasen av denne infeksjonen vil pulpa hovne opp som følge av økt blodtilførsel. Dette vil føre til økt trykk på nervene i rotkanalen og gi smerter i tannen. Dersom denne tilstanden ikke blir behandlet og bakteriene blir værende i rotkanalen, vil de formere seg og etter hvert kolonisere hele rotkanalen. Til slutt vil de kunne spre seg ut under rotspissen og forårsake en lokal infeksjon her. Dette vil føre til at tannen blir øm. Av og til kan området hovne opp.

Hvordan foregår en rotfylling?

En rotfylling gjennomføres ved at årsaken til infeksjonen fjernes, i dette tilfellet kariesangrepet. Så må alt vitalt vev i pulpa og rotkanalen fjernes gjennom en steril prosedyre. Deretter utvides kanalen(e) med ulike instrumenter. Rotkanalene tettes så igjen med et materiale som kalles guttaperka som blandes med en flytende sealer. Resultatet blir en tett fylling av rotkanalen. Til slutt må tannen ha en restaurering av tannkronen enten i form av en fylling eller en krone.

Vi utfører alle typer behandlinger og har spesielt god erfaring med engstelige pasienter. Vi holder til på Ryen med moderne og hyggelige lokaler.

Ring oss på telefon: 21 42 24 12, bestill time eller fyll inn kontaktskjema, så kontakter vi deg.