Hull i tennene

Hull i tennene er en av de vanligste årsakene til tannsmerte, og noe mange må besøke tannlegen for. Hull kan både svekke tennene og være veldig ubehagelige, men det finnes forskjellige grader av hull.

Hull i tenner vil hos tannlegen graderes etter hvor dypt eller «alvorlig» det er. Hull i den ytre delen, som vi kaller emaljen, vil man forsøke å stoppe utviklingen av uten å bore i tannen. Dette gjøres ved å holde tannen så ren som mulig og å tilføre fluor. Dersom man er nøye med dette og i tillegg passer på å tilføre minst mulig sukker, kan man unngå å måtte bore i tannen. En tann uten fylling er alltid å foretrekke fremfor fyllinger.

Dersom man er uheldig, vil hullet eller kariesangrepet fortsette sin utbredelse og affisere den dypere bestanddelen av tannen, kalt dentinet. Dette området av tannen er bløtere sammensatt. Det gjør at man må bore og legge fylling for å få stoppet den videre nedbrytingen av tannen.

Symptomer på hull i tennene

I noen tilfeller kjenner pasienten selv at noe er galt eller uvanlig med tannen dersom man har hull. Ofte vil det oppleves som ising eller «ilinger» i tannen. Dette kan forekomme når man spiser noe søtt eller dersom man drikker noe kaldt eller varmt. I de fleste tilfeller vil derimot pasienten ikke merke selv at det er hull i tannen.

Mange forestiller seg at man kan se eller kjenne etter med tungen om man har hull. Dette er bare delvis riktig. I noen tilfeller ser man et hull som et mørkt område, gjerne sentralt i tannen. I mange tilfeller vil tannens overflate være intakt, og hullene vil ikke være mulig å se uten skarpt lys og tørrlegging av tannen. Disse hullene er typiske hull som avsløres enklest med røntgenbilder. Dette er gjerne hull som ligger «mellom» tennene eller såkalte «tanntrådhull».

Les mer: Forebyggende behandling for å holde tenner og tannkjøtt fritt for bakterier og plakk

Tannfyllinger

Ved mindre til moderate skader av tennene etter hull, legger man i de fleste tilfeller fyllinger. Tidligere ble det brukt amalgam for å restaurere tenner etter hull. I 2009 ble amalgam forbudt som fyllingsmateriale i Norge. I dag er det vanligste fyllingsmaterialet en variant av kompositt. Dette er å betrakte som en plastfylling med ulike egenskaper ettersom hvor det er ment å benyttes. Fyllinger som legges bak i bunnen er ofte sterkere konstruert enn fyllinger som er ment å legges i front. Forskjellen ligger i partiklene som er tilsatt for å gi kompositten bære- og slitestyrke. Fyllinger i front utsettes for mindre krefter, samtidig som man trenger en overflate som gir bedre estetikk.

Fellesnevneren for komposittfyllinger er at de er tannfarget og at de alle kan «limes» eller bindes til tannen ved hjelp av et resin. Tannens overflate etses først i noen sekunder for å gi en mikroskopisk ru overflate. Deretter pensles «limet» utover tannen og blåses ned i ujevnhetene før det herdes. Denne overflaten er det som binder fyllingen fast til tannen. Man trenger derfor ikke å bore like mye som man måtte for å legge amalgamfyllinger. På denne måten spares tannsubstans og tannen svekkes mindre etter restaurering.

Tannkroner

I tilfeller der tannskaden er relativt stor kan det bli aktuelt å lage en krone. Dette kan være dersom tannen har lite substans igjen og en fylling anses som en lite varig løsning. Ofte kan det være at det en gang har vært lagt en amalgamfylling i tannen. Denne vil med tidens løp etter hvert kunne ekspandere og gi frakturlinjer i tannen. Ettersom tannen utsettes for ulike belastninger vil en del av tannen kunne knekke helt av. Man kan gjerne en periode før dette skjer merke at tannen er noe uvanlig å tygge på. Dette kan ofte merkes som «ilinger» ved påbiting.

Når tannen da skal restaureres må man også fjerne den gamle fyllingen som ofte fremdeles er festet til tannen. Da er det lite feste igjen for fyllingen og man vil vurdere levetiden på den store fyllingen som kortere. Da kan en krone være beste løsning.

En krone lages ved at tannen først slipes ned til en tilnærmet kjegleform. Dette gjøres med teknikker som tilstreber å være minst mulig traumatisk for tannen. Samtidig forsøker tannlegen å lage en form som gjør at man kan gjenskape tannen på en måte som gjør at den kjennes og føles helt som pasientens egen tann. Det er viktig at tannen passer godt i bittet og at det ikke er områder som gjør at det samles mat mellom tennene. Det er både ubehagelig og uheldig med tanke på at det lettere kan oppstå nye hull i tannen eller nabotannen.

Riktig reparering 

Det er viktig med en flink tanntekniker dersom resultatet skal bli bra. Tannen lages gjerne av et keramisk materiale som bearbeides for hånd for en best mulig tilpasning. I estetisk viktige soner kan også tannteknikeren velge ut riktige fargenyanser på sitt kontor for å få en optimal tilpasning til nabotennene.

Vi utfører alle typer behandlinger og har spesielt god erfaring med engstelige pasienter. Vi holder til på Ryen i moderne og hyggelige lokaler.

Ring oss på telefon: 21 42 24 12, bestill time eller fyll inn kontaktskjema, så kontakter vi deg.