Problemstillinger

Her har vi laget en enkel oversikt over de mest vanlige problemstillingene som våre pasienter står ovenfor. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Brukket/knekt tann/mistet fylling
Mange opplever at det knekker av en bit av en tann eller fylling. Dette kan forekomme etter fall/ulykke eller i forbindelse med at en gammel fylling løsner.
Behandling: Som regel fylling eller krone

Hull i tann/karies
Forårsaket av syreproduserende bakterier som bryter ned tannsubstans. Ofte kjenner man ikke selv at man har hull. Et røntgenbilde hos tannlegen kan som regel avdekke om det er hull i tannen.
Behandling: Fylling/krone/innlegg/onlay

Smerte/hevelse
Ofte forekommer smerter i forbindelse med infeksjoner i en rotkanal, i tannkjøtt eller rundt visdomstenner.
Behandling: Eliminere årsaken til smerten i tillegg til smerteterapi

Visdomstenner
Delvis frembrudte visdomstenner gir lett infeksjon omkring tannen på grunn av vanskelig renhold. Dette gir ofte hevelser som fører til smerte og gjerne nedsatt gapeevne.
Behandling: Kan være aktuelt å fjerne tannen. Evt grundig rengjøring i det betente området og tilrettelegging for enklere renhold hos pasienten.

Tannkjøttbetennelse/ Periodontitt
Betennelse i tannkjøttet er et todelt begrep hvor man skiller mellom overflatisk betennelse (gingivitt) og en kronisk tilstand som påvirker tannfestet (periodontitt/pyrea).
Behandling: Pasientens egeninnsats er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Vi kan hjelpe deg med informasjon og instruksjon i hvordan du får et best mulig resultat. Grundig rens hos Tannlege/tannpleier minst en gang i året.

Løse tenner
Oftest pga tannkjøttbetennelse men kan også skyldes korte røtter, bittavvik, rotkanalsinfeksjon eller traume.

Misfargede tenner/tannbleking
Ulike typer mat og drikke kan misfarge tennene. Manglende renhold kan også føre til misfarginger. Tenner som skades ved slag og støt kan bli misfarget over tid. Permanente tenner er gulere enn melketenner. Hjørnetenner fremstår som gulere enn andre tenner.
Tiltak: Grundig rens og puss hos tannlege. Blekeskinne for hjemmebleking eller evt klinikkbleking.

Dårlig ånde/vond smak i munnen
Kommer i de aller fleste tilfeller fra munnen. Delvis frembrudte visdomstenner og infeksjoner i munnhulen kan forårsake vond smak/lukt. I mange tilfeller er dårlig ånde kun selvopplevd. Vi kan hjelpe deg med råd og tips. Evt. eliminere årsaken til problemet.

Ulykke/traume
Kan forårsake alt fra små frakturer i emaljen til tanntap. I alle tilfeller er det viktig å konsultere en tannlege både med tanke på å redde tannen og for dokumentasjon i forbindelse med eventuell senskade/forsikring og lignende.

Tannluke
Tap av en eller flere tenner. Eventuelt naturlige mellomrom mellom tenner.
Behandling er avhengig av pasientens egen opplevelse av tyggefunksjon/estetikk.

Manglende tann
Kan være tapt pga omfattende karies, fraktur, traume eller tannkjøttbetennelse. For noen er en eller flere manglende tenner medfødt.

Kjeveledd/muskelsmerter
Kan være forårsaket av uheldig tannstilling eller bitt. Stress og tannpressing/gnissing er også vanlige årsaker. Problemene kan ofte forårsake smerter i kjeve-,hode- og nakkemuskulatur. Hos tannlegen kan du få en stabiliseringsskinne for avlastning av kjeveleddsmuskulatur og gode råd for videre håndtering av problemet.

Ising i tenner
Veldig vanlig problemstilling. Trenger ikke å være forårsaket av hull i tennene og er i mange tilfeller forbigående. Tannhalser pga hard pussing kan være en mulig årsak. Ising kommer gjerne i områder hvor tannen ikke er dekket av emalje. Her vil det være aktuelt med fluorbehandling, desensibilisering. Evt fyllingsterapi.

Tannbehandlingsangst
Pasienter med behandlingsangst trenger å bli møtt med spesiell varsomhet og omtanke. Vi har god erfaring med engstelige pasienter og kan hjelpe deg å håndtere dette.

Spiseforstyrrelser
Kan påvirke tenner på flere måter. Det vanligste er syreskader og rask utvikling av hull. Det er viktig å informere tannlegen om situasjonen. Tannlegen kan komme med gode råd og tiltak for å hjelpe deg.

Munntørrhet
Spyttet er viktig for å motvirke hull i tennene. Har også en “smørende” funksjon ved tale og matinntak. Munntørrhet oppleves ofte som sosialt hemmende for den det gjelder. Årsaker til nedsatt spyttsekresjon kan være mange. Tannlegen kan hjelpe til med råd og behandling.

Matansamling mellom tennene
Kjennetegnes ved at mat “kiler” seg fast mellom to tenner etter matinntak. Årsaken kan ofte være en uheldig kontakt mellom to tenner eller større hull/skader.
Behandling består i å utbedre kontaktpunktet med fylling eller krone.

Tannbeskytter
Vi kan lage tannbeskytter for de som måtte trenge det til ulike idretter/aktiviteter

Tannstein
Oftest et resultat av spyttsammensetning. Mengden varierer fra person til person. Bør fjernes jevnlig for å unngå sårhet/betennelse i tannkjøttet.

Røyking/Snus
Begge påvirker på ulike måter tenner og tannkjøtt. Vi kan bidra med råd og tips.

Bestill time