Kontakt

Ring oss på tlf: 21 42 24 12 / 488 47 449 eller fyll inn kontaktinformasjon i skjema under, så kontakter vi deg

Personer under 20 år bes kontakte Ryen Tannklinikk (den offentlige tannhelsetjenesten)

 
 

Her finner du oss:

Ryensvingen 5, 0680 Oslo