Helfo

Tannbehandling for voksne
Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene, og derfor har krav på støtte fra Helfo. De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til søknad fra Helfo er:

1. Sjelden medisinsk tilstand (spør tannlegen om hvilke tilstander som til enhver tid er med på denne listen, eller les mer om sjeldne medisinske tilstander på helsenorge.no)

2. Leppe-kjeve-ganespalte

3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

6. Periodontitt (tannkjøttsykdom)

7. Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

8. Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon og erosjon (alvorlig tanngnissing og syreskader)

10. Hyposalivasjon (munntørrhet)

11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

12. Tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)

13. Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne (den sterkt nedsatte evnen til egenomsorg må ha vart i minst ett år og ha forårsaket redusert tannhelse)

15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser (anomalier) i munn og kjeve (punkt 5) og behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer (marginal periodontitt og periimplantitt, punkt 6), teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Din tannlege/tannpleier skal innrapportere godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i Helfo.

Helfo utbetaler stønad etter fastsatte takster, mens tannlegen eller tannpleieren har fri prissetting. Beløpet du får dekket kan derfor være lavere enn det du har betalt.

Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte.

Bestill time