Forebyggende behandling

FOREBYGGENDE BEHANDLING / PROFYLAKSE

I munnen er det til enhver tid mange bakterier. Mange bakterier spiller en viktig rolle for oss, for eksempel ved å holde bestanden av uønskede bakterier nede. Uønskede bakterier kan forårsake sykdom som karies eller periodontitt.

En av våre viktigste oppgaver som tannhelsepersonell er å hjelpe pasientene med råd og veiledning for hvordan de best mulig kan holde tenner og tannkjøtt fritt for bakterier og plakk.

Det er ikke alltid et hull i en tann må behandles med fyllingterapi. I et tidlig stadie hvor bakteriene kun finnes i emaljen i tannen er det mulig å stanse kariesangrepet. Fluorbehandling har dokumentert effekt på styrking av emaljen og dette kan tannhelsepersonell hjelpe med samt å veilede pasienten i hvordan området best kan holdes rent.

Tannlegens fokus er å fjerne minst mulig tannsubstans og målet vil alltid være å bevare mest mulig av pasientens egne tenner. Ingen tannerstatning er bedre en frisk, ubehandlet tann.

Ved en rutinemessig sjekk vil tannlegen fjerne plakk og tannsten og legge forholdene til rette for god egenhygiene.

Vi utfører alle typer behandlinger og har spesielt god erfaring med engstelige pasienter. Vi holder til på Ryen med moderne og hyggelige lokaler.

Ring oss på tlf: 21 42 24 12 eller fyll inn kontaktskjema så kontakter vi deg.