Erstatte tapte tenner

ERSTATTE TAPTE TENNER 

Dersom pasienter mangler tenner og ønsker å erstatte disse finnes det flere løsninger. Det vanlige er å dele disse i to hovedtyper: Faste løsninger og løsninger som kan tas ut og settes inn igjen i munnen.

Sette inn faste/permanente tenner

De faste løsningene er igjen av to hovedtyper: Bro eller implantater.

Dersom man lager en bro må tenner slipes ned (les kapittel om kroner) for å erstatte en tann som mangler. Dersom nabotenner har store fyllinger fra før er det aktuelt å lage brot. Man sliper da disse nabotennene til kjegleformer. En tanntekniker kan da lage en løsning der man henger en eller flere ekstra tenner på de slipte tennene.

Dersom nabotennene er bortimot intakte er det mindre ønskelig å slipe disse. Da er det mere aktuelt å sette inn et implantat.

Et implantat er en porselenstann som festes til en innoperert skrue i munnen. Man må da først gjennom en operasjon der man setter inn en titanskrue. Denne skruen fungerer som festeanordning for en ny tannkrone. Du får da en ny porselenstann på en titanskrue i kjeven. Vi utfører også dette hos oss.

Tenner som kan tas ut

Det er også mulig å sette inn tenner på plater som kan tas inn og ut. Disse kan erstatte alle eller noen tenner i kjeven. Dette er billigere løsninger enn de som er beskrevet over men for mange fungerer dette også tilstrekkelig. Dette kalles hele proteser eller delproteser. Det er dette mange kaller “gebiss”.

Vi utfører alle typer behandlinger og har spesielt god erfaring med engstelige pasienter. Vi holder til på Ryen (Oslo) med moderne og hyggelige lokaler.

 

Ring oss på tlf: 21 42 24 12 eller fyll inn kontaktskjema så kontakter vi deg.