Nye tenner

Dersom du mangler tenner og ønsker å erstatte disse, finnes det flere løsninger. Det vanlige er å dele disse i to hovedtyper: Faste løsninger og løsninger som kan tas ut og settes inn igjen i munnen. Ved faste løsninger, er det snakk om enten bro eller implantater.

Tannbro eller tannimplantater

Dersom nabotenner har store fyllinger fra før er det aktuelt å lage bro. En bro erstatter en eller flere manglende tenner, og henges som regel opp på naturlige tenner i hver ende. I dette tilfellet må tenner slipes ned for å erstatte en tann som mangler. Nabotennene slipes ned til kjegleformer. Man tar et avtrykk av sammenbittet for å få mottennene til å passe i den nye tyggeflaten. En tanntekniker lager deretter en løsning der man henger en eller flere ekstra tenner på de slipte tennene. Holdbarheten på en tannbro avhenger av mange faktorer, men vil normalt vare opptil 20-25 år. 

Dersom nabotennene er bortimot intakte er det mindre ønskelig å slipe disse. Da er det mer aktuelt å sette inn et implantat. Et implantat er en porselenstann som festes til en innoperert skrue i munnen. Man må da først gjennom en operasjon der man setter inn en titanskrue i kjeven. Denne skruen fungerer som festeanordning for en ny tannkrone. Vi utfører også dette hos oss.

Tenner som kan tas ut

Det er også mulig å sette inn tenner på plater som kan tas inn og ut. Disse kan erstatte alle eller noen tenner i kjeven. Dette er billigere løsninger enn de som er beskrevet over, men fungerer tilstrekkelig for mange pasienter. Dette kalles hele proteser eller delproteser. Det er dette mange kaller «gebiss».

Vi utfører alle typer behandlinger og har spesielt god erfaring med engstelige pasienter. Vi holder til på Ryen med moderne og hyggelige lokaler.

Ring oss på telefon: 21 42 24 12, bestill time eller fyll inn kontaktskjema, så kontakter vi deg.